01.09.2022

Pravidla LittleSpace.cz

Obecná ustanovení:

 • Seznamovací a informační portál LittleSpace.cz je vytvořen jako neziskový projekt pro příznivce DD/lg, LittleSpace.cz není veden pod žádnou společností.

 • Provozovatel má právo pravidla měnit, případně upravit.

 • Neznalost pravidel neomlouvá.

 • Zablokování přístupu a další opatření rozhoduje administrátor webu podle jeho uvážení a závažnosti.

Pojmy:

 • Provozovatel = Administrátor webu

 • Člen = Registrovaný

 • Moderátor = Uživatel oprávněný administrátorem vykonávat dané úkoly

Osobní údaje:

 • Co je GDPR? - https://cs.wikipedia.org/wiki/GDPR

Stránka využívá službu Google Analytics pro statistiky návštěvnosti stránek. V rámci této služby jsou data zpracována přehledově a není možné je spojit s konkrétní osobou. Pro potřeby kontroly je zpracována IP adresa registrace uživatele a poslední přihlášení uživatele. Pro potřeby registrace a upozornění je ukládána emailová adresa. Vzhledem k zaměření stránek není očekáváno využití takové emailové adresy, kterou by bylo možné spojit s konkrétní osobou. Žádné další ukládané údaje není možné považovat za osobní, protože je není možné spojit s konkrétní osobou. Žádné zadané údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně. Údaje jsou zpracovávány jen obecně, přehledově pro potřeby statistik. Na žádost je možné smazat údaje uživatele bez prodlení.

Cookies:

 • Co jsou cookies? - https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Google Analytics používají cookies k analyzování chování návštěvníků, především jejich návratovost.

Přístupnost stránek:

DD/lg je řazeno mezi erotické fetiše a je tak velmi diskutabilní vůči zákonu v rámci ohrožování výchovy mládeže. LittleSpace.cz ale předpokládá, že na stránky nezavítá (a nezůstane na nich) nikdo, kdo na tento fetiš již dříve nebyl. LittleSpace.cz chce plnit funkci vzdělávací, ať se dotyčný naučí vše potřebné zde a správně v přátelském prostředí, než jinde soukromě a třeba chybně, či nebezpečně. Stránky obsahují věková omezení a mohou se zde registrovat pouze uživatelé starší 15 let. 

Pravidla pro členy:

 • Člen musí dodržovat zákony České republiky.

 • Člen nesmí udávat falešné informace za účelem klamání ostatních uživatelů.

 • Člen se nesmí dopouštět hrubého chování a narušovat vzájemný respekt.

 • Je zakázáno psát na profil kontaktní údaje - tzn. telefon, email, instagram, facebook a další.

 • Je zakázáno na profil dávat jakékoliv odkazy na další stránky.

 • Je zakázáno zakládat si více účtů patřících jednomu člověku.

Omezení, která mohou plynout z porušení pravidel:

Pokud se uživatel ve webovém prostoru chová nevhodně, obtěžuje nezletilé, či bude na něj vícekrát podána stížnost od ostatních uživatelů, u kterých se prokáže, že jsou stížnosti opodstatněné, dostane od administrátora či moderátorů omezení, která mohou být následovná:

 1. Omezení – omezen kontakt a možnost komunikace s uživateli mladšími 18 let.

 2. Omezení – omezen přístup do diskuzí a skupinového online chatu.

 3. Omezení – automaticky odepřen přístup na web bez možnosti návratu.

Zprávy:

 • Je zakázáno posílat zprávy šířící nenávist.

 • Je zakázáno účastníkům mladším 18 let posílat nabídky k sexu a další věci, které jsou v rozporu se zákony České republiky.

 • Je zakázáno šíření spamu.

Diskuze:

 • Diskuze jsou přístupné všem členům, pokud neporuší pravidla.

 • Témata odporující zákonům ČR a vlákna, jejichž téma pozbylo platnosti (např. vlákno o přípravě srazu po jeho proběhnutí) a vyřešené dotazy mohou být uzamčeny pro další příspěvky.

 • V případě nevhodného odběhnutí od tématu nebo porušení pravidel může být příspěvek smazán.

 • V opakovaných případech může být členovi zakázáno přispívání do diskuzí. Délka doby zákazu se určuje automaticky podle počtu předchozích zákazů, až po trvalý zákaz. Při vážném porušení může být člen zcela zablokován.

Seznamka:

 • Vkládané inzeráty nesmí obsahovat kontaktní údaje.

 • Inzeráty nesmí být používány jako nabídka k sexu či dalším erotickým službám.

 • Každý inzerát je schvalován administrátorem webu nebo určeným moderátorem. Ten, kdo schvaluje inzerát, má právo podle svého uvážení inzerát zamítnout.

Reklamy:

LittleSpace.cz je nezisková, nekomerční aktivita dobrovolníků a neobsahuje žádné reklamy. Případné zmínky komerčních subjektů či výrobků jsou pouze informativní. Členové nesmějí využívat seznamku prioritně k prezentaci svých produktů či služeb. 

Porušení pravidel:

 • Na dodržování pravidel dohlíží administrátor a moderátoři.

 • V případě porušení pravidel může administrátor či moderátor zaslat varování soukromou zprávou.

 • Administrátor může členovi bez varování zablokovat přístup na jakoukoliv část webu, případně celý profil. V případě zablokování přístupu může administrátor zablokovat případné další profily stejné osoby.

Zrušení profilu a blokace:

Člen může zažádat o zrušení profilu soukromou zprávou administrátorovi nebo emailem na adresu info@littlespace.cz z registrované emailové adresy. Smazání dat může být odloženo, pokud pro to vzniknou právní důvody. Provozovatel má konečné slovo v otázkách přístupu členů, blokace profilů a smazání dat.

Zodpovědnost provozovatele:

Provozovatel bude dle možností zajišťovat bezpečnost stránek a dat uživatelů. Provozovatel a správci budou dohlížet na dodržování pravidel pro zachování přátelského prostředí stránek. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv finanční ztráty, které mu mohou nefunkčností stránek či zablokováním členského profilu vzniknout. Provozovatel není zodpovědný za protiprávní činy členů. Bude na ně ale adekvátně reagovat, pokud budou zjištěny.

Kontakt:

S jakýmkoliv problémem či dotazem neváhejte kontaktovat administrátora na adrese info@littespace.cz, pokud jste člen, soukromou zprávou.